Lớp diễn họa

LỚP DIỄN HỌA

KHÓA CƠ BẢN

Image

KHÓA CƠ BẢN (3 triệu): 8 buổi

is an ongoing experiment on finding new methods and styles. Marina Sidneva, a professional illustrator, will guide you to the world of her stylish sketches, which are not only loved by big-name clients, but also have thousands of fans on Instagram and Pinterest. If you follow fashion and illustration there is a big chance you can find Marina’s works in your saved files. Her illustrations always stand out for their impeccable style and have a one of a kind signature look and the feeling of an extraordinary lightness of a pure and vibrant colour.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1/ Vẽ tay

- Luyện nét
- vẽ dáng người
- Vẽ mặt
- Pha màu
- Đánh khối chì sáng tối

2/ Vẽ máy

- Giới thiệu công cụ trên procreate
- Vẽ phác dáng
- Tả khối sáng tối
- Làm quen với các hoà trộn màu
- Tô màu mặt, đầm cơ bản

Image

Sản phẩm học viên


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Image

NỘI DUNG GIẢNG DẠY


_ Luyện nét, vẽ mặt
_ Vẽ mặt, tay, chân
_ Vẽ body , trục cơ thể
_ Full body mặt, tay, chân
_ Vẽ nếp vải, nếp gấp, tô bóng cơ bản
_ Tô màu, hòa trộn màu
_ Vẽ satin, Jeans
_ Vẽ full look
_ Tả sâu về mặt và dáng
_ Tả sâu vải satin, da
_ Tả voan, lưới
_ Tả Lông và đá, kim loại
_ Phát triển ý tưởng thiết kế và Thẩm Mỹ Học trong thiết kế.

GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP


Nhà Thiết Kế_ diễn hoạ Thuận Huỳnh

CHÚ Ý


_ Học viên được dời khoá học nếu bận công việc không theo được khoá đã đăng kí, nhưng không được hoàn trả học phí dưới bất kì hình thức nào.
_ Học viên nghỉ học 3 buổi không xin phép, sẽ bị đuổi học.
_ Học Viên phải đăng kí trước vì số lượng Trung Tâm nhận có hạn

Kiến thức được học

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Luyện nét, vẽ mặt


Image

How to make your drawing as interesting as possible? What brushes are used for what effect? What is the magic behind liquid watercolours? What is the right highlighting technique for a polished look? Marina will tell you all about her favourite mediums and share her own findings in fashion illustration.

Image

ĐĂNG KÝ HỌC


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Image

Lớp vẽ diễn họa

0909.090.090   hello@lopdienhoa.com


Follow Us              

  MENU